Gro Rønneberg
post@keramikkboka.no
Tel: +47 41547766
Gåreflokk

INNHOLD

Ordliste
Råvarer
      Leiretyper
      Kjemi til primitive brenninger
Om leire
      Primitiv keramikk
      Papirleire (Paperclay)
      Godt resultat forutsetter god       teknikk
Skape i leire
Overflatebehandling før råbrann
Overflatebehandling etter råbrann
      som gir farger
Glasurer
      Glasurens kjemi
      Lavtbrennende glasurer til
       vedfyrt keramikk
Patinering
      Etterbehandling
Til inspirasjon
      Tradisjonelt håndverk hos
      indianere i Nord-Amerika
Ovner – materialer-hvordan
      Bål i åpen ovn, glo-ovn
      Brenne ute om vinteren
      Bålbrenning med 30 elever
      Ovn for høye temperaturer
      Papirovn
      Egnet leire
      Bygge og brenne mile
      Enkel mile i tønne
      Sagflisbrenning i tønne
      Raku
Trykk- og støpeformer
      Godt å vite om gips
      Trykkformer (pressformer)
      Støpeformer
      Silikon- og gummiformer
Litteratur og leverandører
Tabeller